Ik werk vanuit een holistische visie. Dit houdt in dat ik aandacht heb voor zowel de lichamelijke, emotionele, mentale, sociale als spirituele kant van het mens-zijn. Deze vormen samen een uniek geheel.

Een mens is méér dan een lichaam en een brein. Ziektes en problemen staan niet op zichzelf, maar worden veroorzaakt doordat ergens in de persoon, of in zijn omgeving, de gezonde balans is verstoord.

Een holistisch (kinder)therapeut is erop gericht die verstoring op te sporen en waar mogelijk op te heffen. De therapeut geneest niet, maar stimuleert het zelfgenezend vermogen, dat in ieder mens aanwezig is. Een klacht of probleem wordt bij de kern aangepakt, waardoor de therapie verder gaat dan symptoombestrijding.   

Ik bekijk emotionele en gedragsproblemen van kinderen dan ook vanuit een bredere context en verschillende invalshoeken. Vaak is er sprake van een samenspel van factoren die van invloed zijn op het gedrag van een kind (zie menu).

Het is voor mij een uitdaging om samen met kind en ouder(s) op zoek te gaan naar de achterliggende boodschap van het 'lastige' gedrag van het kind: wat wil het zeggen of duidelijk maken met zijn of haar gedrag? Waar heeft het last van? Wat heeft het nodig?


Diep in jezelf, daar waar geen mens jou kent
Daar vind je de weg naar wie je werkelijk bent

Geloof in jezelf, graaf naar die schat
Hij ligt al klaar, diep in je hart
 
Open die deur, je bent al vrij
Het komt goed, geloof mij

Hou vast aan jezelf
Blijf je dromen trouw

Geloof in jezelf
Dan geloof ik ook in jou!

Uit: The Wizard of Oz