Een belangrijk uitgangspunt in mijn werkwijze is bewustwording. Zowel kind als ouder(s) stimuleer ik om zich bewust te worden van hun gevoelens, gedachten en gedrag. En van hun verander- en oplossingsmogelijkheden.

Immers: pas als je je bewust bent van (de oorzaak van) bepaalde aspecten in jezelf of je kind, kun je ervoor kiezen om daar iets aan te veranderen.

Bewust ouderschap houdt in dat je je als ouder niet (meer) door onbewuste patronen en ingeslepen gewoontes laat leiden, maar meer bewust wordt van de invloed van jouw eigen binnen- en buitenwereld op die van je kind.

Dit kan leiden tot een nieuwe kijk op je manier van opvoeden en op het probleem van of met je kind - en daardoor nieuwe wegen tot groei en verandering openen.