Gedragsproblemen kunnen ontstaan dan wel verergeren door een onjuiste reactie van de ouders op ongewenst gedrag van hun kind, dan wel door onvoldoende aandacht voor de positieve gedragingen van hun kind.

Een ouder kan bijvoorbeeld te heftig reageren op het gedrag van het kind (schreeuwen, dreigen, slaan). Of alleen nog maar kritiek geven als het zich negatief gedraagt, maar geen complimentjes als het zich goed gedraagt.
Een kind leert hiermee dat het vooral aandacht krijgt als het zich ongewenst gedraagt, wat het daardoor vaker zal gaan doen.

Het kan ook zijn dat ouders onvoldoende duidelijk en consequent zijn in het toepassen van grenzen en consequenties (ene keer wel, andere keer niet), waardoor de ouder niet voorspelbaar en betrouwbaar is voor het kind, met mogelijk grensoverschrijdend gedrag tot gevolg.

Wanneer de opvoedstijl van de ouder(s) niet aansluit bij de behoeften van het kind, kunnen ouder(s) en kind in een negatieve spiraal belanden met elkaar, die steeds moeilijker te doorbreken wordt.