Steeds meer kinderen hebben last van hooggevoeligheid. Deze kinderen leven erg vanuit hun gevoel en intuïtie, waardoor ze ook gevoeliger zijn voor de dagelijkse prikkels om hen heen. Hierdoor raakt hun zenuwstelsel makkelijk overbelast en voelen zij zich snel vermoeid, gespannen of angstig.

Invloeden en indrukken van buitenaf kunnen sterk bij hen binnen komen, zoals van tv, (spel)computer, harde geluiden, drukte, gevoelens van anderen, niet lekker zittende kleding en Wifi-straling.

Hoogsensitieve kinderen hebben daarnaast vaak moeite met verandering. Ze hebben veel behoefte aan duidelijkheid, overzicht, (dag)structuur en grenzen. Daarnaast hebben ze voldoende momenten van rust en ontspanning nodig. 

Soms zien, horen of voelen deze kinderen dingen die anderen niet kunnen waarnemen, en doen zij wijze of paranormale uitspraken. Hierdoor kunnen zij zich anders, niet begrepen en eenzaam voelen.

Vaak hebben hooggevoelige kinderen een groot gevoel voor rechtvaardigheid en (opr)echtheid. Ze hebben dikwijls moeite met het accepteren van gezag - van ouders of leerkrachten - als dat in hun beleving niet vanuit respect en inlevingsvermogen wordt toegepast.

Deze kinderen komen regelmatig niet goed mee op school. Door hun fijngevoeligheid komt er veel bij hen binnen, waarop zij kunnen (af)reageren middels druk, onaangepast of juist teruggetrokken gedrag.
Ook concentratieproblemen, slaapproblemen, buikpijn en hoofdpijn komen vaak voor. Soms gaat hooggevoeligheid samen met een hoge intelligentie. 

Steeds vaker worden bij deze kinderen diagnoses als ad(h)d of een vorm van autisme gesteld en medicatie voorgeschreven, omdat de gedragskenmerken lijken op die van HSP (hoog sensitieve persoonlijkheid). Hiermee wordt echter de werkelijke oorzaak niet onderkend en aangepakt, waardoor het kind zich waarschijnlijk niet écht gezien en geholpen voelt.