Moeilijke, niet verwerkte ervaringen uit je eigen kindertijd, jeugd of latere leven kunnen (onbewust) doorwerken in de ontwikkeling van je kind.
Maar ook je huidige gedachten, gevoelens en gedragingen bepalen mede de ontwikkeling van je kind.

Daarom wordt wel gezegd dat een kind de spiegel van zijn ouder(s) is. Gedrags- of gevoelsproblemen van je kind kunnen je bewust maken van je eigen gedrag, denkwijzen en (onverwerkte of onderdrukte) gevoelens. Je zou dan ook kunnen zeggen: verander je kind, begin bij jezelf!

Factoren die de klacht of het probleem van het kind (mede) hebben veroorzaakt of in stand houden - zoals de opvoedstijl van de ouder(s), een ongezonde relatie tussen de ouders of psychische problemen van een ouder - zullen dus ook moeten worden aangepakt. Anders kan het probleem van het kind weer terugkomen, of komt er mogelijk een nieuwe klacht of probleem voor in de plaats.

 

Als we de stenen op ons levenspad niet opruimen,
struikelen onze kinderen er vroeg of laat over.

Naar een Surinaams spreekwoord