Hier vind je informatie over de tarieven van de sessies en over mogelijke vergoeding door je zorgverzekeraar. Ook staan hier de contactgegevens van de praktijk vermeld.