Praktijk Kindertijd is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg / NFG. Daarnaast ben ik aangesloten bij het RBCZ: een overkoepelende organisatie voor gecertificeerde Hbo-therapeuten in de aanvullende gezondheidszorg. Tevens ben ik als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd / SKJ.

Naast mijn universitaire achtergrond, ben ik in het bezit van de (post-)Hbo-diploma's maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD), intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG), mediation en medische basiskennis. Daarnaast volg ik jaarlijks de vereiste bijscholingen en intervisiebijeenkomsten.

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de sessies vanuit de aanvullende verzekering, vallend onder de 'alternatieve en psychosociale zorg', onder de noemer 'behandeling overige psychosociale therapie' (code 24504). Informeer bij je zorgverzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt en tot welk bedrag. De kosten vallen niet onder je eigen risico. En er is geen verwijzing van je huisarts of gemeente nodig.

Informatie voor je zorgverzekeraar:


Beroepsvereniging: NFG (VPMW), licentienummer: 7207107018.
Koepelvereniging: RBCZ, licentienummer: 809764R.

 

 

 

 

 


Indien je zorgverzekeraar de sessies niet vergoedt, dan is het mogelijk om bij je verzekeraar een coulance-aanvraag in te dienen, waardoor je de kosten mogelijk toch vergoed krijgt. Een voorbeeldbrief is in de praktijk te verkrijgen.

Niet vergoede kosten kunnen bij de jaarlijkse belastingaangifte worden ingevoerd als bijzondere ziektekosten.

Praktijk Kindertijd is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52715485.

i