Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van diverse hulpvormen (zie menu). Met behulp van creativiteit, (poppen)spel, oefeningen en verbeeldingskracht wordt het kind in contact gebracht met zijn of haar binnenwereld.

Door lastige of weggestopte gevoelens te uiten en verwerken, kan een kind dichter bij zichzelf komen: bij zijn eigen mogelijkheden, kwaliteiten en oplossingen.

Er wordt gewerkt met methoden die op een bijzondere manier tot de kern van een klacht of probleem doordringen, waardoor de werkelijke oorzaak zichtbaar en voelbaar wordt.

Doordat het 'zelfgenezend vermogen' van het kind wordt gestimuleerd, gaat de hulp verder dan 'symptoombestrijding'.

Ik werk met kinderen, maar nooit zonder de ouder(s). Ik doe een beroep op jou als ouder om ook eerlijk je eigen gedachten, gevoelens en gedragingen onder de loep te nemen. En samen met mij te onderzoeken in hoeverre deze wellicht de gedrags- of gevoelsproblemen van je kind (mede) veroorzaken dan wel versterken.

Er wordt gestart met een intakegesprek met de ouder(s). Na enkele sessies vindt er opnieuw een oudergesprek plaats, waarin wordt besproken hoe het nu gaat en wat er verder nodig is om je kind te helpen.

In de sessies werk ik de ene keer alleen met het kind, de andere keer alleen met de ouder(s) en weer een andere keer met kind en ouder(s) gezamenlijk. Dit is afhankelijk van jullie hulpvraag en mijn eigen indrukken en bevindingen.

Om het gewenste resultaat te bereiken zijn er doorgaans 5 tot 12 sessies nodig, afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek en de mogelijkheden van kind en ouder(s).