Voor baby’s en kinderen die (nog) niet kunnen praten is een telepathisch fotoconsult een bijzonder middel om erachter te komen wat er met hen aan de hand is.

Bijvoorbeeld waarom ze zoveel huilen of ’s nachts overstuur wakker worden.
Of waarom ze zo slecht eten, of het naar bed gaan steeds weer een drama is.

Maar misschien wil je als ouder wel weten waar de onverklaarbare angsten van je kind vandaan komen. Of waarom hij of zij weigert naar je te luisteren. Of hoe het komt dat je kind zich zo ongelukkig of niet begrepen voelt - en hoe je hem of haar het beste kunt helpen.

Een telepathisch fotoconsult werkt ook goed bij kinderen die al wel kunnen praten, maar niet goed kunnen verwoorden wat ze denken, voelen en nodig hebben. Of zelf óók niet weten waarom ze doen wat ze doen en hoe ze dit kunnen veranderen. Denk aan driftbuien, agressie, liegen of pesten.

Voor tieners kan een fotoconsult helpen om meer inzicht in zichzelf te krijgen. En om de antwoorden en oplossingen die diep in henzelf verborgen liggen, naar boven te krijgen.

Een fotoconsult kan dus worden ingezet bij zowel gevoels- als gedragsproblemen van een baby, kind of tiener.

Ook bij lichamelijke problemen° kan een fotoconsult zinvolle antwoorden en adviezen opleveren, zoals bij broek- of bedplassen, buikpijn, hoofdpijn, eczeem, allergie of stotteren.

Hoe ik als kindertolk werk, staat hier beschreven.

En klik hier voor het aanvragen van een fotoconsult. 
° Hierbij geef ik wel nadrukkelijk aan dat ik geen arts ben en dat een fotoconsult geen vervanging is van een evt. noodzakelijke medische consultatie of behandeling.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouder(s) om naast de informatie uit het fotoconsult zo nodig medische of psychische hulp in te schakelen voor hun kind.
Praktijk Kindertijd draagt geen verantwoordelijkheid voor de vervolgstappen die ouders al dan niet nemen naar aanleiding van een fotoconsult.