Als een kind direct wordt gevraagd naar het "waarom" van zijn gedrag, zal vaak het antwoord "weet niet" volgen. Via de weg van verbeelding en intuïtie kunnen er echter verrassende inzichten en antwoorden naar boven komen, waar zowel kind als ouder(s) mee verder kunnen.

Visualisatie (of imaginatie) is een doeltreffende manier om kinderen hun 'binnenwereld' te laten beschrijven, verbeelden en desgewenst door henzelf te laten veranderen.

Kinderen vertalen hun gedachten en gevoelens doorgaans gemakkelijk in plaatjes, filmpjes en verhalen. Hiermee maken zij datgene dat onbewust in hen leeft, en dat hun gedrag bepaalt, bewust. Dit kan zinvolle informatie opleveren voor henzelf en hun ouder(s).

Ik maak onder meer gebruik van De Reis naar Binnen en de MatriXmethode. Deze methoden brengen het kind snel tot de kern van zijn probleem en stimuleren zijn 'zelfgenezend vermogen'.

Hierdoor is het mogelijk dat klachten en problemen 'als vanzelf' verdwijnen, zonder dat daar langdurige therapie voor nodig is.


 Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis,
want kennis is begrensd.
Logica brengt je van A naar B,
verbeelding brengt je overal.

Albert Einstein (1879 - 1955)